Nowe stawki podatku i opłat lokalnych oraz zwolnienia na 2010 rok

Podatki23 listopada 2009 roku, na XXXI posiedzeniu Rady Gminy Cisek, radni przyjęli cztery uchwały regulujące wysokość stawek podatku i opłat lokalnych. Nowe stawki podatku i opłat lokalnych oraz zwolnienia z tych opłat obowiązywać będą na terenie Gminy Cisek od 1 stycznia 2010 roku. Wysokość stawek podatku od środków transportowych oraz dziennych stawek opłaty targowej nie uległa zmianie.

23 listopada 2009r., na XXXI posiedzeniu Rady Gminy Cisek, radni przyjęli cztery uchwały regulujące wysokość stawek podatku i opłat lokalnych. Nowe stawki podatku i opłat lokalnych oraz zwolnienia z tych opłat obowiązywać będą na terenie Gminy Cisek od 1 stycznia 2010 roku. 

  1. Uchwała nr XXXI/150/09 określająca górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek,
  2. Uchwała nr XXXI/151/09 ustalająca roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości gruntowych, od budynków lub ich części oraz od budowli,
  3. Uchwała nr XXXI/152/09 określająca zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budowli, budynków lub ich części,
  4. Uchwała nr XXXI/153/09 uchylająca obowiązek wnoszenia przez mieszkańców Gminy Cisek opłaty od posiadanych psów.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych oraz dziennych stawek opłaty targowej nie uległa zmianie. W tym zakresie obowiązują nadal uchwały (XXIII/103/2008 i XXIII/104/2008) przyjęte przez Radę Gminy w 2008 roku.

Wszystkie aktualnie obowiązujące uchwały, określające szczegółowe uregulowania dotyczące wysokości stawek podatku i opłat lokalnych oraz zwolnień, zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale FINANSE --> Podatki i opłaty lokalne.

Przewiń do góry