Uczeń na wsi - program pomocowy dla uczniów niepełnosprawnych

pfron.gifGmina Cisek realizuje pilotażowy program „UCZEŃ NA WSI”, w ramach obszaru A. Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkującymi gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie. Ogłoszono nabór wniosków, które składać należy do końca września 2009r.

pfron.gifGmina Cisek realizuje pilotażowy program „UCZEŃ NA WSI”, w ramach obszaru A. Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkującymi gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie.
W związku z przystąpieniem przez Gminę Cisek do realizacji wymienionego programu ogłasza się nabór wniosków.

Wnioski z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy Cisek pokój nr 27, w terminie do 30 września 2009r. Tu też można uzyskać osobiście lub telefonicznie (077 4871159) więcej informacji na temat programu.
 
Wzory wniosków oraz inne dokumenty można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy:

Przewiń do góry