KOMUNIKAT Nr 1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K-Koźlu

nr PPIS/D. 071-1.1.2021.MK z dnia 18 lutego 2021 roku

PPIS.jpeg
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w związku  z możliwym narażeniem na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, osoby, które w Kościele pod wezwaniem NNMP w Cisku w dniach od 08.02 do 15.02.2021 r. uczestniczyły we mszach świętych, proszone są o obserwowanie swojego stanu zdrowia przez kolejnych 10 dni od ostatniego dnia styczności.

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów,  w szczególności takich jak temperatura ciała 38oC, kaszlu, duszności, utrata węchu lub smaku należy skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

PobierzPDFKOMUNIKAT nr 1.pdf (140,28KB)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kędzierzynie-Koźlu
mgr Małgorzata Kopczyńska

Przewiń do góry