Podsumowanie dwuletniej działalności świetlic socjoterapeutycznych

SSA40493.jpegW dniu 04 grudnia 2008 roku podsumowaliśmy dwuletnią już działalność świetlic socjoterapeutycznych w naszej Gminie. Odbyła się uroczysta kolacja Mikołajkowo-Wigilijna i recital kolęd.  Uczestniczyły w niej dzieci z obu świetlic z Cisku i z Łan oraz zaproszeni goście. Świetlice działają od  marca 2007 roku i koncentrują swoją działalność na wspomaganiu rodziny poprzez opiekę nad wychowankami, zapewniając im warunki do  prawidłowego rozwoju.

W dniu 04 grudnia 2008 roku podsumowaliśmy dwuletnią już działalność świetlic socjoterapeutycznych w naszej Gminie.
Odbyła się uroczysta kolacja Mikołajkowo-Wigilijna i recital kolęd.  Uczestniczyły w niej dzieci z obu świetlic z Cisku i z Łan oraz zaproszeni goście: Wójt Alojzy Parys,  przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Siegman, p. Malik, radna p. Wallach,  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Zygmunciak, dyrektor GOK p. Zorembik, ksiądz Radca, dzielnicowy sierż. Jarosław Madaj, wychowawcy i  wolontariusze .

Świetlice działają od  marca 2007 roku i koncentrują swoją działalność na wspomaganiu rodziny poprzez opiekę nad wychowankami, zapewniając im warunki do  prawidłowego rozwoju.

SSA40460.jpeg SSA40461.jpeg SSA40462.jpeg SSA40463.jpeg SSA40475.jpeg SSA40482.jpeg SSA40483.jpeg SSA40492.jpeg

Do zadań świetlicy należy m.in.:

  • zapewnienie dzieciom opieki i posiłku;
  • działania profilaktyczno- edukacyjne;
  • tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w odrabianiu zadań domowych; 
  • zajęcia warsztatowe w zakresie rozwoju osobistego dzieci;
  •  zajęcia z zakresu umiejętności psychospołecznych;
  • elementy relaksacji i muzykoterapii;
  • gry i zabawy interakcyjne;
  • gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność;
  • gry i zabawy sportowe;
  • promowanie zdrowego stylu życia- profilaktyka uzależnień.

Ponadto dzieci uczestniczyły w  wycieczkach wyjazdowych.

Dziękujemy gorąco i serdecznie wszystkim osobom, które wspierały działalność świetlic oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie pomieszczeń.

Przewiń do góry