Informacja i wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu

w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków H5N8 w Polsce

PIW_1.png
W związku z pismem nr DZ.4700.1.2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 12 lutego 2021 roku udostępniamy materiały opracowane przez Głównego Lekarza Weterynarii a dotyczące zagrożeń związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 w Polsce. Bardzo wysokie ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa w krajowej populacji drobiu i dzikich ptaków powoduje konieczność przypomnienia o obowiązkach, jakie ciążą na osobach utrzymujących drób przyzagrodowy oraz o rygorystycznym przestrzeganiu zalecanych środków bioasekuracji.

Pobierz:
PDFINFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU.pdf (113,46KB)
PDFWYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA HODOWCÓW DROBIU.pdf (118,00KB)

Przewiń do góry