Pomoc stypendialnna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

UczeńZarząd Województwa Opolskiego ogłasza dodatkowy nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych". Program pomocy stypendialnej przeznaczony jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych, między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

UczeńZarząd Województwa Opolskiego ogłasza dodatkowy nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych".

Program pomocy stypendialnej przeznaczony jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych, między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w dziale Edukacja lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 618.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą do dnia 28 listopada 2008 roku do godziny 15.30 w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, pod ww. adresem.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu.

Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem tel. 077/ 54 16 505.

Przewiń do góry