Nowa droga z Łan do Podlesie jest już oddana do użytku

Droga Łany-PodlesieNowa droga gminna łącząca wsie Łany i Podlesie została oddana do użytku. Jej łączna długość to 1.882 mb. Nawierzchnia drogi o szerokości 3,0 m wykonana została z masy asfaltobetonowej, a obustronne pobocza ziemne utwardzono warstwą kruszywa kamiennego o szerokości 0,5 m. Drogę wyposażono w odwodnienie liniowe i przykanaliki oraz ściek z elementów prefabrykowanych.

Droga Łany-PodlesieNowa droga gminna łącząca wsie Łany i Podlesie została oddana do użytku. Jej łączna długość to 1.882 mb. Nawierzchnia drogi o szerokości 3,0 m wykonana została z masy asfaltobetonowej, a obustronne pobocza ziemne utwardzono warstwą kruszywa kamiennego o szerokości 0,5 m. Drogę wyposażono w odwodnienie liniowe i przykanaliki oraz ściek z elementów prefabrykowanych.

Wykonawcą drogi dojazdowej do gruntów rolnych było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe M+ sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.Budowa prowadzona była od dnia 16 czerwca do dnia 30 września 2008r. Komisyjny odbiór końcowy przeprowadzony został 15 pażdziernika 2008r. Wartość robót odebranych od firmy M+  wyniosła 575.824,49 zł.
Łączny koszt całego zadania (dokumentacja, roboty drogowe, nadzór, koszty robot przygotowawczych) zamknął się kwotą 597.548,49 zł.

Na realizację tego zadania gmina pozyskała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Opolskiego w wysokości 330.391,10 zł. Pozostałe środki finansowe wyasygnowane zostały z budżetu gminy Cisek, oraz zaciągniętego na ten cel kredytu bankowego.

Droga Łany-Podlesie Droga Łany-Podlesie Droga Łany-Podlesie Droga Łany-Podlesie

Przewiń do góry