Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek

Zawiadomienieo wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek wykazu nieruchomości położonej w obrębie Steblów.
Działka niezabudowana o powierzchni 0,1300ha przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Szczegóły zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZawiadomienieStosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń  w  budynku Urzędu Gminy w Cisku  przy ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz  nieruchomości położonej w obrębie Steblów ( dz. nr 255/2 pow. 0,1300 ha ) przeznaczonej do sprzedaży  w trybie przetargu.

Szczegóły dotyczące nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, w Dziale OGŁOSZENIA --> Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.

Przewiń do góry