Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

trwają do dnia 15 lutego 2021 r.

Wspólna polityka rolna po 2020 PRZYPOMNIENIE TT.jpeg
Mija już półmetek pierwszego etapu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, które trwają od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR.

Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasową aktywność. Każda sugestia jest dla nas niezwykle ważna i posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.

Zależy nam szczególnie na Państwa opiniach i propozycjach, ponieważ Wasza praktyczna wiedza i doświadczenie zapewnią właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich  oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Dlatego pragniemy ponowić zaproszenie do udziału w konsultacjach. Zwracamy się do Państwa z prośbą o jeszcze większe zaangażowanie w konsultacje i aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej,
na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.

Prosimy o najszersze rozpowszechnienie informacji o trwających konsultacjach społecznych, wśród środowisk związanych z Państwa instytucją.

W załączeniu list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.
PDFpismo 1 część.pdf (497,08KB)
PDFpismo 2 część.pdf (477,01KB)

Przewiń do góry