Nieruchomości stanowiące własność Gminy Cisek przeznaczone do sprzedaży w trybie bez przetargu

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do  sprzedaży w trybie  bez przetargu.

informacja.jpegStosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52 oraz w Biuletunie Informacji Publicznej został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do  sprzedaży w trybie  bez przetargu.
Wykaz obejmuje nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako dz. nr 278 o pow. 0,0612 ha  położoną w obrębie Cisek.
Przewiń do góry