APEL O POMOC dla ofiar wichur i trąby powietrznej

Pomocne dłonie
Zwracam się z serdecznym apelem do społeczności Gminy Cisek o włączenie się w pomoc dla mieszkańców gmin Ujazd i Strzelce Opolskie, dotkniętych katastrofalnymi skutkami gwałtownych wichur i trąby powietrznej.

Pomocne dłonieZwracam się z serdecznym apelem do społeczności Gminy Cisek o włączenie się w pomoc dla mieszkańców gmin Ujazd i Strzelce Opolskie, dotkniętych katastrofalnymi skutkami gwałtownych wichur i trąby powietrznej. W miejscowościach Zimna Wódka, Sieroniowice, Balcarzowice i Błotnica Strzelecka żywioł poczynił niewyobrażalne szkody. W ciągu kilku chwil setki ludzi straciło bezpowrotnie dach nad głową i źródła utrzymania. Oszacowane straty materialne sięgają kwoty 50 milionów złotych.

Mamy jeszcze w pamięci bolesne doświadczenia wielu kataklizmów jakie dotknęły w latach ubiegłych naszą gminę. Pamiętamy, że w tych ciężkich chwilach otrzymaliśmy bardzo wielką pomoc od innych ludzi dobrej woli, instytucji i organizacji. Tym bardziej nie możemy być obojętni na los ludzi, których żywioł doświadczył wyjątkowo okrutnie. Dlatego apeluję o każdą formę pomocy dla poszkodowanych w gminach Ujazd i Strzelce Opolskie.

Środki finansowe można przekazywać na specjalne konta bankowe:

BS Leśnica o/Strzelce Opolskie
09 8907 1089 2002 0090 6894 0004
z dopiskiem: "Pomoc dla osób poszkodowanych"
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie

Formę pomocy rzeczowej należy uzgadniać za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź poprzez kontakt telefoniczny z Urzędem Miejskim w Strzelcach Opolskich pod nr tel. 077 404 93 07, fax 077 404 93 67 lub z Gminnym Zarządem Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich pod nr tel. 077 404 94 00.

------------------------------------------------------------------

Urząd Miejski w Ujeździe
Bank Spółdzielczy w Leśnicy
Oddział Ujazd
24 8907 1021 2003 0006 3470 0004
z dopiskiem "POMOC"

------------------------------------------------------------------

CARITAS
66 1240 1633 1111 0000 2651 3092
z dopiskiem "Trąba powietrzna"

Samorząd Gminy Cisek przeznaczy również specjalną kwotę z wolnych środków budżetu gminy Cisek na pomoc dla ofiar klęski żywiołowej.

Przewiń do góry