UCZEŃ NA WSI - pilotażowy program dla uczniów będących osobami niepełnosprawnymi

zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

pfron.gifGmina Cisek została zakwalifikowana do pilotażowego programu „ UCZEŃ NA WSI” w ramach obszaru A. Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkującymi gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie.
W związku z przystąpieniem przez Gminę Cisek do realizacji wymienionego programu ogłasza się nabór wniosków.

Wnioski z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy Cisek pokój nr 27, w terminie do 30 września 2008r. Tu też można uzyskać osobiście lub telefonicznie (077 4871159) więcej informacji na temat programu.
 
Wzory wniosków oraz inne dokumenty można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy

Przewiń do góry