ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

Spalając odpady w instalacjach grzewczych budynków szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom

I N F O R M A C J A
ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

W związku z trwającym sezonem grzewczym Wójt Gminy Cisek przypomina wszystkim mieszkańcom, o ustawowym zakazie spalania odpadów na terenach nieruchomości oraz w instalacjach grzewczych budynków (w domowych piecach i kotłowniach).

Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska,
ale przede wszystkim z troską o zdrowie mieszkańców naszej Gminy.

Powyższy zakaz wynika z obowiązujących przepisów prawa, a mianowicie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875). Zgodnie z tym artykułem - kto wbrew przepisowi art. 155 tej ustawy, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Nie_pal_smieci1.jpeg
W instalacjach grzewczych budynków (w domowych piecach i kotłowniach) BEZWZGLĘDNIE NIE WOLNO spalać m.in.:

 • wszelkich przedmiotów i opakowań z tworzyw sztucznych;
 • opon i innych odpadów z gumy, papy;
 • odzieży, obuwia, sztucznej skóry;
 • elementów drewnianych pokrytych impregnatami i powłokami ochronnymi, podkładów kolejowych;
 • opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin;
 • styropianu, przewodów i kabli;
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych;
 • zmieszanych odpadów komunalnych.


Ponadto informuję, że w granicach administracyjnych województwa opolskiego obowiązuje Uchwała Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r., w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W § 4 tej uchwały wprowadzono ograniczenia polegające na zakazie stosowania w instalacjach:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliwo uziarnieniu mniejszym niż 3 mm;
 • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych;
 • paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%;
 • drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność wstanie roboczym przekracza 20%.


Pamiętajmy, że spalając odpady w instalacjach grzewczych budynków
szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom !!!

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Zobacz też informacje na Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Przewiń do góry