Konsultacje społeczne zaktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Ministerstwo Infrastruktury iozpoczęło konsultacje dotyczące projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym.(aPZRP).

stop_powodzi.jpeg
Powódź to niszczący żywioł, którego ryzyka pojawienia się nie da się całkowicie wykluczyć. To wspólne zadanie dla administracji państwowej, samorządowej i mieszkańców zagrożonych terenów, aby jak najlepiej przygotować na zagrożenia powodziowe. Gotowe są konkretne propozycje działań dla dorzeczy, wskazane w projektach aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Wszyscy zainteresowani, w dniach od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. mogą zapoznać się z projektami planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Projekty zostały wyłożone do wglądu w Ministerstwie Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa oraz dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ogloszenia-mi2.

Uwagi i wnioski można składać:

  • za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje,
  • poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: konsultacje@stoppowodzi.pl,
  • pisemnie w miejscu udostępnienia dokumentów,
  • pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
  • ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).


Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury.

Zapraszamy również na spotkania konsultacyjne, które odbędą się w 28 miastach w całym kraju. Ważnym elementem spotkań będzie przedstawienie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac analitycznych dotyczących działań służących ochronie mieszkańców, gospodarki oraz środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Miejsca oraz terminy konsultacji społecznych aPZRP przedstawia mapa:

Miejsca_konsultacji.jpeg

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych działań konsultacyjnych zostały zamieszczone na stronie www.stoppowodzi.pl.

Przewiń do góry