Przetarg na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum

na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2008/2009 ogłosił Wójt Gminy Cisek.

Autobus szkolny Wójt Gminy Cisek ogłosil przetarg na przewóz dzieci i ich opiekunów do przedszkoli, szkół i gimnazjum na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 2008/2009. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia. Tam też zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszelkie szczegóły dotyczące zamówienia oraz dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty przetargowej.
Termin składania ofert ustalono na dzień 13 sierpnia 2008 roku. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:00.

Przewiń do góry