Wójt Gminy ogłosił przetarg na przebudowę dróg gminnych

we wsiach: Błażejowice, Cisek, Landzmierz, Miejsce Odrzańskie i Przewóz.

Wójt Gminy Cisek oglosił przetarg nieograniczony na przebudowę dróg we wsiach: Błażejowice. Cisek, Landzmierz, Miejsce Odrzańskie i Przewóz.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia. Tam zamieszczono pełną dokumentację techniczną oraz wszelkie dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty przetargowej.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 sierpnia 2008 roku do godziny 10:00. Termin wykonania robót ustalony został na 15 października 2008 roku.

Przewiń do góry