Konkurs fotograficzny WIELE KULTUR - JEDNA EUROPA

organizuje dla dzieci i dorosłych Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu.

Konkurs fotograficznyDom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu organizuje konkurs fotograficzny pt. „Wiele kultur – jedna Europa”. Celem konkursu jest ukazanie różnych kontekstów wielokulturowości w Europie, chrześcijańskich korzeni Europy oraz tradycji Polski wielowyznaniowej, a także uwidocznienie lokalnych kontekstów wielokulturowości, sprzyjającej lepszemu wzajemnemu zrozumieniu mieszkańców i ich przyszłemu współdziałaniu. Głównym założeniem konkursu jest promowanie przez obraz fotograficzny takich wartości jak: wielokulturowość (wielowyznaniowość), różnorodność, szacunek i tolerancja oraz dialog.

W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież oraz dorośli. Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się fotografią amatorsko i podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: do 14 lat, od 15 do 20 lat oraz od 21 lat.
Chcąc wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.domeuropejski.pl i przesłać pocztą elektroniczną na adres: , faksem pod numer 077/ 4545610 lub pocztą na adres:

Dom Europejski
ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz zdjęć z opisem mija z dniem 14 sierpnia 2008 r. Regulamin konkursu oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.domeuropejski.pl.

Przewiń do góry