Ogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Ogłoszenie

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń  w  budynku Urzędu Gminy w Cisku  przy ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz  nieruchomości położonej w obrębie Przewóz ( dz. nr 600 pow. 0,8200 ha ) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Przewiń do góry