Informacje dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 r.

na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”

czysty-region.png
Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region” zostały dostosowane do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 stycznia 2021 r. na mieszkańców i właścicieli tzw. nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji) czekają ważne zmiany.

1.    Obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych dla wszystkich
Czy wiesz, że tylko 66% Polaków deklaruje, że segreguje odpady? Teraz będzie musiało się to zmienić. Ustawa narzuca obowiązkową segregację odpadów komunalnych, co zostało uwzględnione w przyjętym regulaminie utrzymania czystości i porządku. W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów naliczana będzie opłata podwyższona, stanowiąca trzykrotność opłaty podstawowej.

2.    Zmiany w systemie zbiórek akcyjnych i mPSZOK
Od nowego roku opony nie będą odbierane podczas zbiórek akcyjnych. Ze względu na obowiązujący limit (4 szt / mieszkańca / rok) należy je dostarczać do mPSZOK lub PSZOK. Co więc można wystawiać podczas zbiórki? Odpady wielkogabarytowe, czyli meble (np. stoły, krzesła, szafy, łóżka, tapczany), materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, ramy okienne, drzwi wewnętrzne i wejściowe, choinki bożonarodzeniowe. Odpady muszą być pozbawione elementów szklanych. 

W przypadku mPSZOK, od stycznia 2021 r. będzie można do nich dostarczyć odpady w postaci igieł i strzykawek powstających w naszych domach (np. po insulinie), a także popiół oraz, poza oponami z samochodów osobowych, opony jednośladów. Zwiększono także limit przyjęcia olejów i tłuszczy do 1 litra na mieszkańca na rok. 

3.    Zniżka za kompostowanie pod pewnymi warunkami
Zgodnie z ustawą, właściciel nieruchomości jednorodzinnej kompostujący bioodpady może ubiegać się o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby skorzystać ze zniżki, która wynosić będzie 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, należy spełnić następujące warunki:

 • kompostować bioodpady:
  - w kompostowniku lub pryzmie zapewniając dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu,
  - w sposób niepowodujący uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich,
  - zapewniając odprowadzanie nadmiaru wilgoci, łatwe nawilżanie materiału,
   
 • złożyć nową deklarację na druku obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.


W przypadku skorzystania ze zwolnienia za kompostowanie, nieruchomość nie zostanie wyposażona w brązowy pojemnik do zbierania bioodpadów.

4.    Duże zmiany dla właścicieli i zarządców nieruchomości niezamieszkałych – firm, instytucji, rodzinnych ogrodów działkowych

Z dniem 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe* zostają wyłączone z systemu gospodarowania odpadami realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”.

Od tego dnia złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych przestanie obowiązywać z mocy prawa, a odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Związek. Pojemniki należące do operatora zostaną zabrane z nieruchomości do końca br.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje m.in. obowiązkiem zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek.

Dbając o finanse przedsiębiorstw i instytucji wyłączonych z systemu, Zgromadzenie Związku przyjęło maksymalne stawki opłat za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z tych nieruchomości.

5.    Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Czysty Region" przyjęło uchwałę w sprawie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. 
Związek wskazuje na kilka powodów podwyżki opłat: produkowanych jest coraz więcej odpadów, znacznie wzrosły koszty ich odbioru i zagospodarowania. Zmieniły się krajowe przepisy, a ich niestabilność przekłada się na koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami.

Od 1 stycznia 2021 r.  stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosić będzie:

 • 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej zajmowanej przez nie więcej niż 4 osoby,
 • 19,50 zł miesięcznie od 5 osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w  lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej,
 • 13,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej.


W przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji odpadów, w drodze decyzji nałożona zostanie opłata podwyższona, stanowiąca trzykrotność opłaty podstawowej. Warto więc segregować – to nie tylko dbałość o środowisko, ale także o własne wydatki.

Więcej informacji, obowiązujące od 1 stycznia akty prawne oraz druki znajdą Państwo na stronie www.czystyregion.pl

Do pobrania:

Przewiń do góry