KORONAWIRUS - aktualne informacje

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń

koronawirus_prem.jpeg
W piątek 9 paździenika 2020 r. późnym wieczorem ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w myśl którego od soboty cały obszar Polski, z wyjątkiem powiatów, które znajdą się w obszarze czerwonym, znajdzie się w obszarze żółtym.

W celu ograniczania ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 zdecydowano się na ograniczenie liczby osób (z wyłączeniem obsługi) biorących udział w przyjęciach ślubnych, konsolacjach lub przyjęciach komunijnych, a także innych przyjęciach okolicznościowych do 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego, do 75 osób – w przypadku obszaru żółtego. Rozporządzenie wprowadza wyjątek, do 16 października 2020 r. liczba uczestników przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych wynosi do: 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego, 100 osób – w przypadku obszaru żółtego (z wyłączeniem ich obsługi)

Ponadto rozporządzenie wprowadza obowiązek zakrywania ust i nosa zarówno dla osób przebywających na obszarze czerwonym, jak i żółtym. Nie będzie obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego rodzinnego ogródka działkowego, plaży, a także dla osoby uprawiającej sport.

Rozporządzenie ogranicza możliwości funkcjonowania restauracji, barów i innych podmiotów świadczących usługi gastronomiczne nie dłużej niż w godzinach 6.00–22.00 – w przypadku obszaru czerwonego – z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos..

W uzgodnieniu z Komendą Główną Policji, do odwołania ustanawia się dla obszaru czerwonego i żółtego zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Rozporządzenia przywraca obowiązek przedstawienia, na żądanie policji lub straży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna liczba uczestników zgromadzeń nie może być większa niż 150 osób, a odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Dodatkowo w całym kraju w restauracjach, pubach i barach będzie trzeba zachować bezpieczną odległość – na osobę powinny przypadać co najmniej 4 m kw.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10 października 2020 r.
PobierzPDFD2020000175801.pdf (476,46KB)

Więcej szczegółów na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Przewiń do góry