Łączy nas kultura

Projekt Gminy Cisek wraz z partnerską Gminą Žulová

logo_pradziad.jpeg
Projekt Łączy nas kultura  jest  współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice
 

Z takim przesłaniem realizowany jest projekt Gminy Cisek wraz z partnerską Gminą Žulová.
To pierwsza wspólna inicjatywa w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.

Głównym jej celem jest podniesienie poziomu wiedzy nt. wartości kulturowych oraz walorów turystycznych gmin partnerskich, za pomocą stworzenia narzędzia marketingowego, jakim jest folder. Miejsce w nim znajdzie się dla wszystkich najważniejszych punktów i atrakcji gmin, opisanych w trzech językach:
polskim, czeskim i niemieckim.

Całość działań będzie prowadzona dwutorowo wraz z warsztatami fotograficznymi i związanym z nimi konkursem.
W ten sposób rozwinie się polsko – czeska współpraca młodzieży w zakresie poznawania tajników fotografii.

Wartość projektu wynosi 11 243,75 euro,
w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 9 557,18 euro stanowi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
562,18 euro budżet państwa. Wkład własny Gminy Cisek to 1 124,39 euro.

Przewiń do góry