Wójt Gminy wprowadził uzupełnienie SIWZ w ogłoszeniu o przetargu

na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Łany - Podlesie.

Wójt Gminy Cisek w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Łany - Podlesie wprowadził uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o  wzór KARTY GWARANCYJNEJ.

Prosi się wszystkich oferentów o uzupełnienie swojej dokumentacji o wyżej wymieniony dokument. A jest o do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono również w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 90493 - 2008.

Przewiń do góry