X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci organizowanego przez KRUS

Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz

7 września w Wawelnie odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi”, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Konkurs przebiegał pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Hasło konkursowe w tej edycji to: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Miało ono zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, a także zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie. Na wstępie Pan Lech Waloszczyk, dyrektor opolskiego Oddziału Regionalnego KRUS przywitał zaproszonych gości, a szczególnie laureatów i zapowiedział, że z roku na rok konkurs staje się coraz popularniejszy i bierze w nim udział coraz więcej dzieci. W tym roku brało w nim udział 1900 uczestników z 172 szkół wiejskich na Opolszczyźnie, a w skali kraju 57 569 uczniów z 4 118 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Wykonano o prawie 8000 prac więcej niż w ubiegłym roku. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: klasy I – III i IV – VIII na trzech etapach: rejonowym, wojewódzkim i centralnym. W II grupie wiekowej I miejsce w województwie zajęła praca Karoliny Neuwald z PSP Łany. Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Centralna Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac spośród 96 przekazanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe. Wśród nich znalazła się praca Karoliny, za którą otrzymała wyróżnienie! Gratulacje!

 

Przewiń do góry