XVII posiedzenie Rady Gminy Cisek

zwołane zostało na dzień 28 kwietnia 2008 roku. W programie m.in. udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budzetu za 2007 rok.

Na dzień 28 kwietnia 2008 roku Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Cisek zwołała XVII posiedzenie Rady. Porządek obrad obejmuje 13 punktów, w tym podjęcie przez radnych 3 uchwał. Głównym tematem sesji jest przedstawienie przez Wójta Gminy Cisek sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Przedstawiona zostanie także w tej sprawie uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Radni głosować będą uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cisek absolutorium za 2007 rok.

Szczegółowy porządek XVII posiedzenia Rady Gminy Cisek  zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Zawiadomienia.

Przewiń do góry