Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.

do wiadomości i stosowania dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

gis-logo-1.jpeg
Czwartą aktualizację wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. przekazał Główny Inspektor Sanitarny dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - do wiadomości i stosowania.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem i stosowanie się do jego zapisów:
PDFWytyczne - żłobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020_3246282_3771412.pdf (3,97MB)

Przewiń do góry