Inwestaryzacja miejsc występowania azbestu

przeprowadzana jest na terenie gminy Cisek. Prosimy mieszkańców o współpracę w tym zakresie.

Informacja
dla mieszkańców gminy Cisek

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem  „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Cisek”   informuje się  mieszkańców Gminy, że firma OLT–EKO z Raciborza reprezentowana przez mgr. inż. Olgę Thym,  przeprowadza na terenie  gminy Cisek inwentaryzację miejsc występowania  azbestu.  Prosi się więc wszystkich mieszkańców oraz właścicieli posesji o współpracę i udzielenie stosownych informacji  firmie OLT-EKO.

                                                                                                                           Wójt Gminy Cisek
                                                                                                                                 Alojzy Parys

Zapoznaj się ze szczegółową informacją dotyczącą szkodliwości azbestu. Przeczytaj załączony plik: PDFINFORMACJA dla mieszkańców gminy Cisek w sprawie azbestu.pdf (85,34KB)

Przewiń do góry