Spiszmy się, jak na rolników przystało

Spis rolny przeprowadza się w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. (dzień referencyjny).

PSR2020PLAKAT.png
Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2017 (Dz. Urz. L 200 z 07.08.2018, str. 1). Rozporządzenie obliguje wszystkie kraje UE do przeprowadzenia spisu rolnego zgodnie z kalendarzem i wymogami dotyczącymi m.in. okresów referencyjnych, zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania, jakości danych, formy i terminów przekazania danych.

Metody zbierania danych PSR 2020:

  • Metoda podstawowa i obowiązkowasamospis internetowy (CAWI) przeprowadzany przez każdego rolnika za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej GUS w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r.;
  • Metody uzupełniające:
    wywiad telefoniczny (CATI) przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego w gospodarstwach indywidualnych w dniach od 16 września do 30 listopada 2020 r., a w gospodarstwach osób prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w dniach od 1 października do 30 listopada 2020 r.,
    wywiad bezpośredni (CAPI) realizowany przez rachmistrza terenowego w gospodarstwach indywidualnych w dniach od 1 października do 30 listopada 2020 r. (stosowanie tej metody uzależnione będzie od stanu epidemii).


Więcej informacji o spisie znajdziesz tu: PDFVademecum PSR 2020.pdf (971,72KB)

Przewiń do góry