Konkurs na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty

Już wiadomo, kto będzie realizował zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu a także pomocy społecznej oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.
Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy Cisek w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne został rozstrzygnięty.
Wiadomo już, które podmioty będą wykonywać zadania z zakresu:
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • pomocy społecznej - działalność opiekuńcza,
  • przeciwdziałania alkoholizmowi - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,

oraz jakie kwoty otrzymają na ten cel z budżetu gminy Cisek. Ogłoszenie Wójta Gminy o rozstrzygnięciu konkursu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy, gdzie udostępniono szczegółową informację dotyczącą przydziału środków na wykonanie w/w zadań.

Przewiń do góry