Ułatwienie startu młodym rolnikom

Od 3 marca 2008 roku rusza nabór wniosków w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego celem jest wsparcie rolników rozpoczynających samodzielne prowadzenie gospodarstwa. Od dnia 3 marca 2008 roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O pomoc w tym okresie mogą ubiegać się także wnioskodawcy, których małżonkowie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 14 miesięcy przed złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o pomoc.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je również otrzymać w Biurze Powiatowym w Polskiej Cerekwi i Oddziale Regionalnym Agencji w Opolu.

Podstawowe informacje o działaniu i zasadach otrzymywania pomocy oraz wskazówki pomocne przy wypełnianiu wniosku i załączników, w tym Planu Rozwoju Gospodarstwa (biznesplanu) dostępne są również na stronie internetowej portalu farmer.pl. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku oraz otrzymaniem pomocy powinny zapoznać się  z koniecznymi do spełnienia warunkami.
Jesteś zainteresowany - skorzystaj z poradnika:
Młody Rolnik - krok po kroku.

Przewiń do góry