Odra wciąż groźna dla Gminy Cisek a nowych wałów nie widać

31 marca 2008r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Cisek poświęcona zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu gminy oraz konieczności budowy dalszych obwałowań rzeki Odry.

PowódźW dniu 31 marca 2008 roku odbyło się XVI posiedzenie Rady Gminy Cisek. Głównym tematem obrad była sprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Cisek a w szczególności dalsza budowa lewostronnych obwałowań rzeki Odry.
Powodem omówienia spraw ochrony przeciwpowodziowej gminy Cisek jest fakt spowolnienia budowy nowych odcinków obwałowań na terenie naszej gminy
.

PowódźW obradach uczestniczył Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu - Pan Stanisław Majcher. Poinformował on radnych i sołtysów wsi obecnych na sesji o planach budowy dalszych odcinków wałów oraz o przyczynach opóźnień w kontynuacji dalszej budowy obwałowań rzeki Odry na terenie naszej gminy. Opóźnienia te wynikają w głównej mierze z braku zabezpieczenia właściwej wielkości środków finansowych na ten cel w budżecie Pańtwa oraz Wojewody Opolskiego i Marszałka Województwa Opolskiego. Drugim powodem są protesty ekologów, które w zasadniczy sposób spowalniają procesy uzyskania pozwoleń wodnoprawnych i budowlanych.

PowódźW opinii Rady jest jeszcze jeden powód - może najistotniejszy - a mianowicie to fakt, iż od katastrofalnej powodzi w 1997r. minęło już ponad 10 lat i decydenci na szczeblu rządowym oraz wojewódzkim zapomnieli już o strasznych skutkach niszczycielskiego żywiołu powodziowego. Daje się wręcz zauważyć, że władze Państwa i Województwa nie są zainteresowane zakończeniem budowy lewostronnych obwałowań rzeki Odry, nakreślone przez rządowy "Program dla Odry 2006".

Dla Gminy Cisek zaś sprawa jest bardzo poważna.
Oto w Województwie Opolskim wybudowano już prawie wszystkie odcinki lewostronnych obwałowań rzeki Odry - ale poniżej wsi Cisek. Zabezpieczono przez to większe miasta tj. Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole, itd. Powiat Raciborski praktycznie kończy budowę lowostronnych obwałowań we wsi Lasoki tj. na granicy województw Śląskiego i Opolskiego. Pomiędzy Ciskiem a granicą województwa należy wybudować jeszcze 15 km obwałowań aby zamknąć tę lewostronną "dziurę" w wałach a przez to uchronić tereny gminy Cisek, miasta K-Koźla i gmin niżej położonych przed powodzią. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych posiada gotową dokumentację na budowę odcinka z Cisku do Głogowca dł. 8,9 km - nie ma jednak wystrarczających środków finansowych na ten cel, dlatego w tym roku zamiast wybudować cały w/w odcinek wykona tylko 1,3 km od Cisku w górę do potoku Dzielniczka. A co dalej, kiedy i w jakim terminie ruszy budowa dalszych wałów - nie wiadomo.

Dlatego też Rada Gminy Cisek podjęła uchwałę nr XVI/75/2008 w sprawie  kontynuacji budowy lewostronnych obwałowań rzeki Odry, której tekst zamieszczamy poniżej: PDFUchwała Rady Gminy Cisek nr XVI-75-2008.pdf (68,31KB)

Przewiń do góry