Konkurs na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską 2008 został rozstrzygnięty

Najładniejsza zagroda 200830 września 2008r. na XX sesji Rady Gminy Cisek odbyło się uroczyste podsumowanie dorocznego konkursu na "Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską 2008". Do VIII edycji konkusu zgloszono łącznie 10 zagród. Komisja Konkursowa przedstawiła protokół i zdjęcia poszczególnych posesji. Laureaci konkursu z rąk Pana Wójta otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne.

30 września 2008r. na XX sesji Rady Gminy Cisek odbyło się uroczyste podsumowanie dorocznego konkursu na "Najbardziej zadbaną zagrodę wiejską 2008". Komisja Konkursowa przedstawiła protokół i zdjęcia poszczególnych posesji. Laureaci konkursu z rąk Pana Wójta otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne.

Do VIII edycji Konkursu zgłoszono :

 • 2 zagrody w kategorii gospodarstwo rolne,
 • 8 zagród w kategorii nieruchomości.

Zgodnie z regulaminem konkursu, przyjętym uchwałą Rady Gminy Cisek nr XVII/78/2008, Wójt Gminy powołał Komisję Konkursową, która dokonała w terenie lustracji i oceny zgłoszonych do konkursu zagród. Wizję lokalną posesji Komisja przeprowadziła w dniu 27 czerwca 2008 roku. Każda zagroda została oceniona na t.zw. karcie oceny. Suma punktów uzyskanych przez poszczegolne posesje zadecydowała o przyznaniu przez Komisję miejsc i nagród konkursowych. Klasyfikacja konkursowa przedstawia się następująco:

KATEGORIA GOSPODARSTWO ROLNE:

 • I miejsce - nie przyznano
 • II miejsca i nagroda 1.000 zł 
  zagroda Państwa Irmgardy i Bertolda Kirchniawy z Przewozu,

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

 • III miejsce - nie przyznano.
 • wyróżnienie i nagroda pieniężna 300 zł
  zagroda Pani Beaty Gwóźdź z Roszowic,

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

KATEGORIA NIERUCHOMOŚCI:

 • I miejsce - nie przyznano
 • II miejsce i nagroda pieniężna 1.000 zł
  zagroda Kornelii i Mariana Malik z Dzielnicy,

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

 • II miejsce i nagroda pieniężna 700 zł 
  zagroda Pani Krystyny Skazidroga z Nieznaszyna,

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 _

 • III miejsce i nagroda pieniężna 700 zł 
  zagroda Państwa Nory i Johana Wieland z Roszowickiego Lasu,

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

 • III miejsce i nagroda pieniężna 700 zł 
  zagroda Państwa Gizeli i Piotra Draga z Przewozu,

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

 • III miejsce i nagroda pieniężna 700 zł 
  zagroda Państwa Renaty i Krzysztofa Burek z Roszowic,

Zagroda Zagroda Zagroda Zagroda Zagroda Zagroda

  • wyróżnienie i nagroda pieniężna 300 zł
   zagroda Państwa Krystyny i Andrzeja Wąsik z Miejsca Odrzańskiego,

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

  • wyróżnienie i nagroda pieniężna 300 zł
   zagroda Pana Ryszarda Zaremba z Miejsca Odrzanskiego,

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

  • wyróżnienie i nagroda pieniężna 300 zł
   zagroda Bożeny i Sebastiana Olszowskich z Cisku.

Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008 Zagroda 2008

Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zaprosili laureatów na krótkie spotkanie, gdzie wzniesiony został na ich cześć uroczysty toast.

Laureaci konkursu Laureaci konkursu

Przewiń do góry