Urząd Gminy Cisek ma już podpis elektroniczny

W styczniu 2008 roku Urząd Gminy Cisek wdrożył podpis elektroniczny. Pozwoli on podpisywać i uwierzytelniać elektroniczne dokumenty urzędowe i pliki.

e-podpisGmina Cisek ma już e-podpis.
Realizując zapisy ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U Nr 130 poz. 1450 z późn.zm.) Urząd Gminy Cisek wdrożył w styczniu 2008r. kwalifikowany podpis elektroniczny.
W ramach realizacji tego zadania zakupione i zainstalowane zostały urządzenia oraz oprogramowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Gmina zakupiła sześć takich podpisów a po dwa kwalifikowane podpisy elektroniczne wdrożono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Gminnym Ośrodku Kultury.
Okres ważności wszystkich certyfikatów wynosi dwa lata. Po jego upływie trzeba dokonać ich odnowienia.

Certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego uzyskano w Firmie Unizeto Technologies - jednej z trzech w Polsce świadczących usługi certyfikacyjne bezpiecznego podpisu (wpis do rejestru Ministra Gospodarki - www.nccert.pl ).

Podpisem elektroniczym  sygnowane będą wszelkie urzędowe dokumenty elektroniczne oraz pliki wysyłane do: podmiotów prawnych, urzędów, instytucji i osób fizycznych, w ramach korespondencji elektronicznej. Podpis elektroniczny równoważny jest podpisowi własnoręcznemu.

Przewiń do góry