CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ powstało w Łanach

Będą tu prowadzone bezpłatne szkolenia e-lerningowe z zakresu informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia zawodowe i przedmiotowe. CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ powstało przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łanach. Będzie ono prowadziło bezpłatne szkolenia e-learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia zawodowe i przedmiotowe. Centrum przyczyni się w ten sposób do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponad gimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Zwiększą się także możliwości edukacyjne dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie gminy. Centrum Kształcenia prowadzi swoją działalność szkoleniową w okresie od 1.II.2008 r. do 30.VI.2008 r. przez minimum 20 godzin tygodniowo.
 
GODZINY OTWARCIA CENTRUM W PSP ŁANY
 
DZIEŃ TYGODNIA
GODZINA
OD
DO
PONIEDZIAŁEK
16:00
20:00
WTOREK
16:00
20:00
ŚRODA
16:00
20:00
CZWARTEK
16:00
20:00
PIĄTEK
16:00
20:00
 
Informacje dotyczące prowadzonych zajęć dostępne są pod nr telefonu: 077/4875724 PSP Łany lub kom. 0504851406. Opiekunem Centrum jest Pani mgr Irena Lepiorz.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.
 
 
Tematyka szkoleń:
język polski, matematyka, historia, chemia, fizyka, geografia, biologia, język obcy I, język obcy II, Opiekun osób starszych, Podstawy technik komputerowych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menadżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, opiekunka dziecięca domowa, administracja systemami komputerowymi, agent ubezpieczeniowy, asystent bankowości, broker ubezpieczeniowy, grafik komputerowy, księgowość, organizator agrobiznesu, pracownik administracyjny, BHP, zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL), ocena pracownika (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL), planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL), system motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL), rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL), ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL, bezpieczeństwo systemów informatycznych, ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych, edukacja zdalna – szkolenia tworzone w systemie e-learning, blended learning, przedstawiciel handlowy, sprzedawca, handlowiec, telemarketer, zarządzanie projektami, promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, zawody przyszłości – nowe formy zatrudnienia, jak zdobyć i utrzymać pracę.
 
Więcej informacji: www.pcko.elearning.pl
Przewiń do góry