Wyższe stawki za wywóz śmieci.

Od stycznia 2008 roku ceny wywozu śmieci poszły w górę. Jest to efektem zaostrzenia przepisów o ochronie środowiska.

Wywóz odpadówWe wszystkich gminach od początku 2008 roku podrożały ceny wywozu śmieci. Jest to konsekwencją wprowadzenia opłaty za korzystanie ze środowiska zwanej także opłatą marszałkowską. Firmy zajmujące się wywożeniem odpadów płaciły do tej pory za każdą tonę śmieci złożoną na wysypisku 15,70 zł. Od 1 stycznia br. za tę samą tonę musi zapłacić już 75 złotych. Przedmiotowa opłata marszałkowska ma zmusić wszystkich do segregacji śmieci. W Polsce na wysypiska trafia aż 97% wytworzonych odpadów. W Europie tylko jedna trzecia. Reszta, po segregacji, poddana jest recyklingowi lub termicznej utylizacji.

Rada Gminy Cisek przyjęła w dniu 28 grudnia 2007r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (60,11KB) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 4 z dnia 17 stycznia 2008 roku pod pozycją 103.

Zapoznaj się też z terminami wywozu odpadów na terenie gminy Cisek oraz harmonogramem wywozu odpadów segregowanych:
Harmonogram wywozu odpadów na 2008 rok.

Przewiń do góry