Nowa klasyfikacja PKD

Od 2008 roku obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) na podstawie której rejestrowane są podmioty zakladające działalność gospodarczą.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od stycznia 2008 roku obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz.U. 251 poz. 1885). Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej GUS:

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm»

Nowo tworzone podmioty powinny rejestrować swoją działalność wg nowej klasyfikacji PKD 2007.

Przeklasyfikowanie działalności podmiotów wpisanych do rejestrów przed dniem wejścia w życie powołanego rozporządzenia będzie następować w trybie ustawowego zgłaszania zmian rodzajów działalności w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2009r. Dodatkowo z dniem 1 lipca 2008 r. zostanie ogłoszona ankieta aktualizacyjna rejestru REGON, której głównym celem będzie przeklasyfikowanie wszystkich rodzajów działalności gospodarczej podmiotów, które tego nie uczyniły do 30 czerwca 2008r.

Wprowadzenie w życie klasyfikacji PKD 2007 nie powoduje zmiany numeru identyfikacyjnego REGON podawanego w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Obowiązujące aktualnie akty prawne, w tym w szczególności dotyczące systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołujące się do PKD 2004 zachowują swoją moc do czasu ich zmiany nie dłużej niż do 31 grudnia 2009r.

Przewiń do góry