Budżet Gminy Cisek na 2008 rok uchwalony

Na XIV posiedzeniu Rady Gminy Cisek uchwalony został budżet Gminy na 2008 rok.

Koncert NoworocznyNa XIV posiedzeniu Rady Gminy Cisek, jakie odbyło się 28 grudnia 2007 roku, uchwałą nr XIV/67/2007 radni przyjęli budżet Gminy Cisek na 2008 rok. Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości 11.233.866,00 zł. Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 12.484.454,00 zł. Deficyt budżetu Gminy Cisek w wysokości 1.250.588,00 zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów.
W 2008 roku planuje się rozpoczęcie 14 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej 9.229.000,00 zł. Wydatki z budżetu Gminy na cele inwestycyjne w 2008 roku wyniosą 2.429.000,00 zł.

Uchwała Rady Gminy oraz 10 załączników zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale FINANSE --> Budżet Gminy --> Budżet Gminy Cisek na 2008 rok. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami budżetu na 2008 rok.

Rada Gminy Cisek przyjęła również uchwałę nr PDFUchwała Rady Gminy Cisek (67,50KB) w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. Przychody i rozchody tego Funduszu uchwalono w wysokości 53.000,00 zł. 43.000 zł przewidziano na wydatki związane z gospodarką odpadami a 10.000 zł na wydatki związane z ochroną wód.

Przewiń do góry