Debata na Raportem o stanie Gminy Cisek za 2019 rok

W debacie nad raportem mają prawo zabrać głos radni oraz mieszkańcy

Raport2019.png
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Cisek przedłożył Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za rok 2019, nad którym odbędzie się debata na sesji absolutoryjnej zaplanowanej na dzień 15 czerwca 2020 r.

W debacie nad raportem mają prawo zabrać głos radni oraz mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać w debacie zobowiązany jest złożyć pisemnie zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy przedłożyć Przewodniczącej Rady Gminy Cisek najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie Gminy. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać w debacie głos wynosi 15.

Raport od 5 czerwca 2020 r. dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Cisek, w godzinach otwarcia Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek w zakładce RAPORTY.

Wzór zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy lub tutaj: PDFWzór zgłoszenia.pdf (116,37KB)

Przewiń do góry