Ogłoszenie Wójta Gminy o wykazie nieruchomości rolnych

przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Cisek
z dnia 17 czerwca 2008 roku

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku  przy ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz nieruchomości rolnych położonych w Cisku (dz. nr 923/2) przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Przewiń do góry