"Zdalna Szkoła +" wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Logo naklejka.png
Miło nam poinformować, że dzięki złożonemu 15 maja 2020 r. wnioskowi o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, Gmina Cisek pozyskała 45.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół.

Laptopy.jpeg

W ramach grantu udało się zakupić 30 laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt został rozdysponowany do wszystkich szkół naszej Gminy, z których trafi na czas nauki zdalnej do najbardziej potrzebujących Uczniów.

Przewiń do góry