Od soboty zmiana przepisów ale urzędy nadal mogą wprowadzać ograniczenia

Luzowane obostrzeń związanych z COVID-19

luzowanie-koronawirus2.jpeg
W piątek, 29 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 964) ukazało się rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Większość przepisów weszła w życie w sobotę, 30 maja.

Od soboty nie musimy zasłaniać ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeśli możemy zachować 2 m odległości od innych. Maseczki nadal są konieczne m.in. w autobusach i urzędach. Zgodnie z nowymi przepisami do odwołania wykonywanie zadań przez urzędy może podlegać ograniczeniu.

Praca urzędów (paragraf 14)
Zgodnie z rozporządzeniem do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (chyba że jest to np. osoba opiekująca się dzieckiem czy niepełnosprawna).

Wśród zadań, które powinny być wykonywane przez urzędy, rozporządzenie - podobnie jak dotychczas - wskazuje: rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności i dowodów osobistych, pomoc społeczną, świadczenie usług komunalnych, działanie urzędów pracy, w tym wsparcie przedsiębiorców,  wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, a także określone sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska i korzystania z wód oraz przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej.

Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń podejmuje kierownik urzędu, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. O ograniczeniach powinien poinformować na stronie internetowej urzędu, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie.

Maseczki (paragraf 18) - w urzędzie i gdzie jeszcze?
Rozporządzenie utrzymuje obowiązek zasłaniania ust i nosa m.in. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej. Z obowiązku tego zwolnione są osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, z wyjątkiem tych wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

Maseczkę nadal trzeba będzie mieć także w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych i usługowych oraz w kościołach.

Od soboty, 30 maja przy zachowaniu odpowiedniego dystansu (2 m) nie trzeba już zasłaniać ust i nosa na terenie nieruchomości wspólnych, a także w miejscach ogólnodostępnych: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów oraz parkingów leśnych.

Ust i nosa nie muszą również zakrywać klienci restauracji i barów, gdy zajmą miejsce przy stole.

Dystans (paragraf 17)
Do odwołania obowiązuje nakaz utrzymywania dwumetrowego dystansu w czasie pieszego przemieszczania się. Z obowiązku tego zwolnieni są rodzice z dziećmi w wieku do 13 lat, osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne i osoby, które zasłaniają usta i nos.

Limity osób
Zniesione zostały limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym i na poczcie na jedną osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od soboty ta zasada przestała obowiązywać.

Transport (paragraf 17)
Od 1 czerwca środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób niż 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej, przy jednoczesnym  pozostawieniu w środku transportu co najmniej połowy wolnych miejsc siedzących. Ograniczeń tych nie stosuje się w odniesieniu do środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zgromadzenia, wesela i instytucje kultury
Od soboty w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować dwumetrowy dystans. Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i podawać na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca zaś w hotelach będą mogły zacząć działać baseny, siłownie i kluby fitness. Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

Od 6 czerwca działalność będą mogły wznowić instytucje kultury. Dotyczy to m.in. kin w pomieszczeniach zamkniętych i teatrów pod warunkiem przestrzegania wskazanego w projekcie reżimu sanitarnego. Liczba widzów powinna być ograniczona do 50 proc. liczby miejsc na widowni. Uczestnicy i widzowie mają też obowiązek zakrywania ust i nosa.

Również za tydzień w określonych warunkach sanitarnych będą mogły być otwarte baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki, sauny, solaria, salony masażu i tatuażu. Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów. Od 6 czerwca będzie także możliwa organizacja wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Pobierz: PDFROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.pdf (409,14KB)

Więcej informacji na stronie internetowej: https://gov.pl/koronawirus

Przewiń do góry