AKTUALNA Informacja dla interesantów Urzędu Gminy Cisek

Obsługa interesantów Gminy Cisek będzie trwała w czasie pracy Urzędu Gminy

logo2.png
Stosownie do §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. z dniem 25 maja 2020 r. obsługa interesantów Gminy Cisek będzie trwała w czasie pracy Urzędu Gminy.

PROCEDURA DOTYCZY OKRESU OD PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Prosimy o umawianie telefoniczne bezpośredniej wizyty w Urzędzie i załatwienie sprawy w uzgodnionej godzinie.
Przed wejściem do Urzędu, proszę o uruchomienie dzwonka przy wejściu głównym obok schodów, jeśli wizyta nie była umówiona.
Bardzo prosimy o pojedyncze wchodzenie do przedsionka Urzędu w celu załatwienia sprawy.

W przedsionku Urzędu znajduje się Tymczasowy Punkt Obsługi Mieszkańca, w którym można:

 • przywołać pracownika merytorycznego w przypadku konieczności bezpośredniej rozmowy,
 • złożyć pisma/dokumenty/formularze/wnioski, oraz otrzymać potwierdzenie ich złożenia,
 • odebrać urzędowe dokumenty/decyzje/dowody osobiste/akty USC/zaświadczenia,
 • dokonać płatności gotówką lub kartą bankową,
 • pobrać potrzebne wnioski i formularze.


Bardzo prosimy o zachowanie odpowiednich rygorów sanitarnych:

 • w razie choroby lub niepokojących objawów prosimy o rezygnację z osobistej wizyty w Urzędzie,
 • wszystkie osoby wchodzące do Punktu Obsługi prosimy o założenie maseczki na usta i nos oraz zdezynfekowanie rąk,
 • w Punkcie Obsługi powinna znajdować się jedna osoba obsługiwana,
 • prosimy o zachowanie odpowiednich odległości między osobami.


Jednocześnie informujemy, że:

 • w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców (i pracowników UG) nadal ograniczony jest bezpośredni dostęp do pozostałej części Urzędu,
 • rekomendujemy rezygnację z wizyt osobistych w Urzędzie oraz kontakt telefoniczny bądź elektroniczny z urzędnikami:
  Sekretariat -  77 4871140,
  ugcisek1a.jpeg

  Budownictwo, Drogi - 77 4871172,
  USC, Sprawy Obywatelskie - 77 4871157,
  Gospodarka Komunalna - 77 4871159,
  GOPS - 77 4871118.
 • kontakt elektroniczny:
  e-mail: info@cisek.pl,
  - ePUAP: /99b4b7vmf6/skrytka
   
 • pisma/wnioski/formularze można również wrzucać do skrzynki Urzędu przy głównych schodach wejściowych (obok okna),
 • płatności można dokonywać również bankowością elektroniczną przez Internet lub w Powiatowym Banku Spółdzielczym i jego placówkach, albo w innych bankach i na poczcie (Konto bankowe).

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Przewiń do góry