Komunikat Wójta Gminy Cisek w sprawie wznowienia funkcjonowania placówek oświatowych od 25 maja 2020 r.

Przedszkola i szkoły na terenie naszej Gminy wznawiają działalność od poniedziałku

PrzedszkoleCisek1.jpeg
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Informuję, że pomimo trwającej nadal trudnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 placówki przedszkolne na terenie naszej Gminy wznowią działalność z dniem 25 maja 2020 r. na warunkach określonych w Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
PDFWytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf (3,29MB)

Przywrócone zostaną również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych, a ich organizacja zostanie dostosowana do Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.
PDFWytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna.pdf (382,15KB)

Ponadto prowadzone będą również konsultacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Wspólnie z Dyrektorami wszystkich jednostek, dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zarówno dzieciom jak i całemu personelowi.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć oraz zasad opieki, można uzyskać u Dyrektorów placówek, wychowawców oraz stronach internetowych poszczególnych jednostek oświatowych:

oraz szkoły podstawowe: PSP CisekPSP LandzmierzPSP ŁanyPSP Roszowicki Las.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Przewiń do góry