Aktualne informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej

oraz dodatkowych zasiłków opiekuńczych

logo_ZUS_zielone.jpeg
7 maja 2020 r. na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniliśmy:

1. nową wersję wniosku dla osób ubiegających się o:

  • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),


2. nowe wnioski dla osób ubiegających się o:

  • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
  • zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),
  • świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).
  • świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).


Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.

Zachęcamy też do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej www.zus.pl

Przewiń do góry