Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych w 2008 roku

Ogłosił Wójt Gminy. Zakres konkursów obejmuje zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dniu 9 stycznia 2008 roku Wójt Gminy Cisek ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku. Zakres zadań obejmuje:

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • pomoc społeczna - działalność opiekuńcza,
  • przeciwdziałanie alkoholizmowi - świetlica socjoterapeutyczna.

PDFOgłoszenie o otwartych konkursach na wykonanie zadań publicznych w roku 2008.pdf (88,57KB).

Przewiń do góry