Powstała Młodzieżowa Rada Gminy Cisek

31 stycznia 2008r. odbyły się wybory do MRG. Rada składa się z 9 radnych, którzy spośród siebie wybiorą przewodniczącego. Będą obradować raz na kwartał. Kadencja Rady trwa dwa lata.

Stosownie do Zarządzenia Nr 56/2007 Wójta Gminy, w dniu 31 stycznia 2008 roku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Cisek. Komisja Wyborcza zarejestrowała 22 kandydatów na radnych. Spośród nich uprawnieni wyborcy - czyli uczniowie Publicznego Gimnazjum w Cisku wybierali przyszłą Radę.
W wyborach wzięło udział 149 wyborców, którzy oddali 138 ważnych głosów. W wyniku przeprowadzonych wyborów mandat do Młodzieżowej Rady Gminy Cisek uzyskali:

  1. Kirchniawy Mateusz,
  2. Wilk Klaudia,
  3. Kusz Maria,
  4. Strecker Aleksandra,
  5. Teister Patrycja,
  6. Ketzler Nicole,
  7. Bulak Marek,
  8. Pajunk Jerzy,
  9. Dobrowolski Franciszek.

Zgodnie ze statutem Kadencja Rady trwa dwa lata a jej posiedzenia odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Komisja Wyborcza wyda nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia przez Komisję wyników wyborów, Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zwoła pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy, na którym nastąpi m.in. wybór przewodniczącego i zastępcy.

Przewiń do góry