Koronawirus - przekr. granicy - zmiany

Od 4 maja br. nie ma obow. kwarantanny po przekr. granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych lub pobierania nauki.

Od 4 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych (nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej) albo w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym. Brak kwarantanny odnosi się do osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią. Przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792).

Komunikat jest ważny od 04-05-2020 11:13:00 do 31-05-2020 00:00:00

 

Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

 

Przewiń do góry