Dotacje dla osób niepełnosprawnych

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

NiepełnosprawniOddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 14 lutego 2008 roku został uruchomiony program  „SPRAWNY DOJAZD – pomoc  w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B”.
Program obejmuje dwa obszary:

  1. Obszar A - pomoc w zakupie samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu osobowego,
  2. Obszar B - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Zobacz więcej szczegółów:

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2008 roku. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Oddziału PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Informacje dotyczące programu oraz druki wniosków można uzyskać w  Oddziale Opolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu przy ul. Koraszewskiego 8-16, w godzinach od 7.00 do 16.00 (telefon nr: 077 423 29 95 lub 077 423 29 90 wew. 95) oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (zakładka: Programy PFRON, program: SPRAWNY  DOJAZD).

Przewiń do góry