Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Cisek

odbędzie się 27 lutego 2008 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zwołała na dzień 27 lutego 2008 roku (czwartek) pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Cisek. Sesja odbędzie się w sali nr 14 Publicznego Gimnazjum w Cisku. Początek - godz. 14:30.

Porzadek obrad przewiduje:
- otwarcie sesji,
- złożenie ślubowania,
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- wybór Przewodniczacego MRG,
- wybór Wiceprzewodniczacego MRG,
- zapytania i oświadczenia członków MRG,
- wolne wnioski i zakończenie obrad.

Zobacz też: Powstała Młodzieżowa Rada Gminy Cisek

Przewiń do góry