Serdecznie witamy

Witamy Cię Internauto i zapraszamy do Gminy Cisek.

Szanowni Państwo

Alojzy Parys - Wójt Gminy Zapraszam na strony Serwisu Internetowego Gminy Cisek, gdzie prezentujemy naszą małą ojczyznę. Chcieliśmy w ten sposób chociażby fragmentarycznie przypomnieć złożoną przeszłość naszej gminy i poszczególnych sołectw oraz zaprezentować współczesny dorobek mieszkańców wraz z perspektywami na przyszłość.
Nasza typowo rolnicza gmina graniczącą z kędzierzyńsko-kozielską aglomeracją miejską posiada wiele atutów, które mogą się przyczynić do jej dalszego rozwoju. Urodzajne, choć trudne w uprawie gleby, czyste środowisko, wysokie umiejętności rolników stwarzają szansę stałej poprawy opłacalności gospodarowania. Dysponując takimi walorami możemy jednocześnie stać się atrakcyjnym rejonem wypoczynkowym, turystycznym i osiedleńczym. Daleko zaawansowana budowa wałów wzdłuż rzeki Odry nie tylko radykalne zmniejsza zagrożenie powodziowe, ale pozwala wytyczyć atrakcyjny szlak bezpiecznych ścieżek rowerowych z Koźla do Miejsca Odrzańskiego. Dysponujemy już dużym kilkuhektarowym akwenem wodnym, który niebawem wielokrotnie się powiększy po rekultywacji wyeksplatowanych żwirowisk. Tereny te będą przyciągać miłośników wędkarstwa i zwolenników wypoczynku nad wodą.
Ostatnio gminna infrastruktura wzbogaciła się o nowoczesną halę sportową z trzema pełno wymiarowymi boiskami do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Stanowi ona kolejny nasz atut w podnoszeniu standardu i atrakcyjności gminy.

Witając śląską gościnnością i otwartością serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych stron i nawiązania współpracy.

Alojzy Parys - Wójt Gminy

Przewiń do góry