Zainstalowano tablice z dwujęzycznymi nazwami miejscowości

Dwujęzyczne tabliceWe wszystkich 14 sołectwach gminy Cisek ustawiono tablice z dwujęzycznymi nazwami miejscowości. Zainstalowano łącznie 39 sztuk tablic informacyjnych z nazwą miejscowości w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Wykonanie i zainstalowanie dwujęzycznych tablic sfinansowane zostało w całości przez Budżet Państwa.

We wszystkich 14 sołectwach gminy Cisek ustawiono tablice z dwujęzycznymi nazwami miejscowości. Zainstalowano łącznie 39 sztuk tablic informacyjnych z nazwą miejscowości w języku niemieckiej mniejszości narodowej. Wykonanie i zainstalowanie dwujęzycznych tablic sfinansowane zostało w całości przez Budżet Państwa. Kwota wyasygnowana na ten cel w wysokości 42.255,92 zł przekazana została gminie Cisek przez Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA w Warszawie.

Dwujęzyczne tablice miejscowości Dwujęzyczne tablice miejscowości Dwujęzyczne tablice miejscowości Dwujęzyczne tablice miejscowości

Zainstalowanie tablic z dwujęzycznymi nazwami miejscowości  umożliwiła ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym przyjęta przez Sejm RP 6 stycznia 2005 roku (Dz. U. Nr 17, poz. 141).
Przypomnijmy, że w temacie dwujęzycznych nazw miejscowości gminy Cisek odbyły się najpierw
konsultacje społeczne (od 26.06. do 03.07.2006r.) które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Następnie Rada Gminy Cisek w dniu 09 października 2006r. podjęła 14 uchwał dotyczących nazw miejscowości w języku niemieckiej mniejszości narodowej oraz przyjęła uchwałę w sprawie wniosku o wpisanie gminy Cisek do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości. 11 października 2007 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wpisał gminę Cisek do Rejestru gmin wraz z dodatkowymi nazwami miejscowości w języku niemieckiej mniejszości narodowej.

Przewiń do góry